ÇALIŞMA ALANLARIMIZ
ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

İkinci Bahar Bodrum Geriatri Derneği; Toplumun "Sağlıklı Yaşlanma" konusunda bilinçlendirilmesi, Geriatri konusundaki gelişmeleri yakından izleyerek üyelerini ve toplumu bilgilendirmek, ilgili uzmanlık dallarında çalışanlara ve topluma "yaşlılık ve yaşlıların sorunları" konusunda eğitim vermek, bu amaçla seminer, panel, sempozyum ve kongreler düzenlemek, araştırmalar, bilimsel yayınlar yapmak, projeler geliştirmek ve uygulamak amacı ile kurulmuştur.

Derneğimiz sağlık, psiko - sosyal hizmet ve eğitim alanında yurt içinde ve yurt dışında faaliyet göstermektedir.

Derneğimizin Çalışma Alanları

- Artan ileri yaş (geriatrik) nüfusunun giderek büyüyen tıbbi, sosyal, kültürel, çevresel, ekonomik sorunlarına dikkat çekmek, saptamak ve çözmek için bilimsel araştırmalar yapmak, projeler üretmek ve uygulamak,

- Geriatrik nüfusun sağlık problemleri ile ilgili önleyici, koruyucu, eğitici ve tedavi edici çalışmalarda bulunmak, kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

- Geriatrik nüfusun sağlık hizmetine ulaşımı, erken tanı ve tedavisini sağlamak amacı ile çalışmalar yapmak,

- Geriatri alanında çalışan personelin eğitimine katkıda bulunmak… 

İkinci Bahar Bodrum Geriatri Derneği Yönetim Kurulu

1- MUALLA İYEM / Başkan

2- MÜZEYYEN ELİF ÖZMEN / Başkan Yrd.

3- ERDAL ÖZMEN / Sekreter

4- SİBEL ÜRÜNDİKER / Sayman

5- HAKAN BEDRİ DURMUŞ / Kurucu Üye

6- FİKRET MERT ACAR / Kurucu Üye

7- EVİN MUT / Kurucu Üye