DERNEĞİMİZ HAKKINDA
DERNEĞİMİZ HAKKINDA

İkinci Bahar Bodrum Geriatri Derneği, "Yaşlanma" ve "Yaşlı Sağlığı" konularında birikim ve deneyim sahibi kurucu üyeler tarafından 2015 yılında Bodrum'da kurulmuştur.

Amacı; toplumun "sağlıklı yaşlanma" konusunda bilinçlendirilmesi, geriatri konusundaki gelişmeleri yakından izleyerek üyelerini ve toplumu bilgilendirmek, ilgili uzmanlık dallarında çalışanlara ve topluma "yaşlılık ve yaşlıların sorunları" konularında eğitim vermek, bu amaçla seminer, panel, sempozyum ve kongreler düzenlemek, araştırmalar, bilimsel yayınlar yapmak, projeler geliştirmek ve uygulamaktır.