Genel Kurul Toplantısı
24 Şubat 2016.

İKİNCİ BAHAR BODRUM GERİATRİ DERNEĞİ

İLK GENEL KURULU DAVET YAZISI

 

Sayın Dernek Üyeleri,

2016 yılı İlk Genel Kurulumuz aşağıda belirtilen bilgiler dahilinde sizlerin katılımıyla gerçekleşecektir. Derneğimizin sorunlarına sahip çıkarak genel kurulda hazır bulunmanız bizim için önemlidir.

   Saygılarımızla,

 

 

GENEL KURUL TOPLANTI TARİH YER VE GÜNDEMİ

Toplantı Yeri: Merkez Mah. Atatürk Cad. No: 203 Konacık / Bodrum / MUĞLA

Tarih: 26.02.2016 Cumartesi

Saat: 18:30

Üye çoğunluğu sağlanmadığı takdirde genel kurul 12.03.2016 tarihinde aynı adres ve saatte gerçekleştirilecektir.

GÜNDEM

1.     Açılış ve yoklama

2.     Divan kurulunun seçimi, toplantı tutanaklarını tutma ve imzalama yetkisinin verilmesinin onaylanması,

3.     Yönetim Kurulu seçimi

4.     Denetleme Kurulu seçimi

5.     Dilek ve temenniler.

BENZER HABERLER.